top of page

Dönüşen Kadın

Her kadın dönüşebilir.

 

Bunun için gerekli olan sağlam bir dokunuş. Sanatla bu sağlam dokunuşu gerçekleştirmenin olanaklı olduğuna inanıyoruz ve bu yolda yürümek istiyoruz. Bu nedenle oluşturduğumuz Dönüşen Kadın Platformu, sinemayı kadını dönüştürmek  amacıyla kullanmak için kurulmuş bir platformdur.

Hikayenizi yazın, filminizi çekelim!

Gerçekten dönüştüğünüze inandığınıza dair bir hikayeniz varsa birlikte ondan bir film yapalım.

Coming Soon
Tüm Videolar

Tüm Videolar

bottom of page